Wilt u meer informatie of inschrijven? Klik hier

De wereld van het werk is dynamisch. Er worden veel beslissingen genomen, vaak onder tijdsdruk, bijvoorbeeld over klant- en samenwerkingsrelaties, producten, inzet van medewerkers en over organisatorische veranderingen. Prestaties tellen zwaar en steeds weer is er passend, authentiek leiderschap nodig.

In zo’n omgeving komen veel verlangens, verwachtingen, overtuigingen, doelen, percepties, ego’s en emoties samen. Ze zijn echter nooit allemaal zichtbaar, sluiten niet altijd aan of worden simpelweg niet geaccepteerd. Dit botst vaak met als resultaat verwarring, boosheid of teleurstellingen. Conflicten of juist terugtrekkende bewegingen, waarbij helaas dynamische kracht verdwijnt. Herkenbaar?

Dat kan anders, met meer voldoening en minder pijn. Ik coach zowel organisaties, teams als medewerkers om zichzelf te transformeren. Belangrijk daarin is bewustwording hoe ons wereldbeeld, denken en gedrag onbedoelde gevolgen kunnen hebben en wat concrete alternatieven zijn.

Het verschil met gangbare coachingstrajecten is dat ik coach vanuit het contact met het innerlijk weten. Dit levert informatie op die anders niet voor handen is en bovendien integraal is. Deze aanpak leidt tot snelle inzichten, is toekomstgericht en realiseert verandering en groei op het fysieke, emotionele, rationele en spirituele niveau. Door inzicht in het grotere geheel worden mensen weer trots op hun toegevoegde waarde daaraan.