Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op gebruikers van de website Christy-inzicht.nl. Ik wil met deze privacyverklaring zorg dragen dat de bezoekers van mijn website inzicht hebben hoe ik gegevens van geïnteresseerden en het contact e-mailadres gebruik en hoe ik daarmee omga.

Toestemming gebruik persoonsgegevens.
Als je via de website contact met mij opneemt vraag ik op de website toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken.

Welke persoonsgegevens krijg ik van jou?
Ik  krijg automatisch je naam en e-mailadres als je bijvoorbeeld:
• Contact zoekt via ons contact e-mailadres

Gebruik van de persoonsgegevens.
Ik gebruik je gegevens voor het verzenden van de factuur en om in contact met je te komen.

Bewaren en verwerken van de persoonsgegevens.
Je gegevens worden bewaard in mijn administratieve systeem die draait  op computer met adequate, up-to-date beveiliging en externe harde schijf.
Voor administratieve gegevens, zoals facturen met naam en adres, ben ik gebonden aan wettelijke bewaartermijnen, waarna deze worden vernietigd.

Persoonsgegevens delen met derden.
Ik deel geen persoonsgegevens met derden.

Rechten omtrent je persoonsgegevens.
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van je gegevens.